20210203_091741.jpg

FÖRSKOLAN BULLERIBÅNG

Låser upp nyfikenheten

VÅR BERÄTTELSE

Vad vi arbetar för

Barn som går hos oss på Bulleribång barnomsorg får verktygen och stödet de behöver för att utvecklas hälsosamt. Alla aktiviteter är utformade med hjälp av läroplanen och barnkonventionen för att tillfredsställa barnens emotionella och intellektuella tillväxt . Genom stimulerande situationer och praktiska inlärningsmiljöer utvecklas unga barn till smarta unga sinnen.

 

Bulleribång bildade om sig från föräldrakooperativ till personalkooperativ den 30 april 2018.

Ett personalkooperativ är en privat förskola som drivs i egen regi med bidrag från kommunen.
Kommunen har full insyn i verksamheten och det ställs samma kvalitetskrav på ett personalkoopertiv  

20210216_123944.jpg

VÅRT UPPDRAG

Barnomsorg med kvalitet

Från språk och literacitet till sociala färdigheter och kreativa uttryck – barnen hos oss på Bulleribång barnomsorg får ofta nya aktiviteter och miljöer för att trivas, detta för att visa på och stärka deras inflytande över vistelsen på förskolan (Lpfö18) . Vi bygger på varje barns styrkor och intressen för att vi ska kunna lägga en stark grund där de kan utveckla sin framtid och sina förmågor. Hör av dig för att få veta mer!

20211123_103059.jpg

KONTAKTA OSS

Landbogatan 2
51251 Svenljunga
Västra Götalands län
Sverige

tel. 032512205

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Tack för ditt meddelande!

20211123_103008.jpg